Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.02.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  628
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.02.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  21560616
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6232
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  7385
  31.10.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS Iht. skjøte er gjennomføringsdatoen 31.10.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7384
  31.10.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til Petrolia Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdatoen 31.10.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8750
  28.01.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev av 28.1.2015 att utvinningstillatelse 628 anses bortfalt fra 3.2.2015, jf. utvinningstillatelse 628 pkt 4b.
  Andre meldinger