Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  630
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.02.2042
  NPDID for utvinningstillatelser
  21560745
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  95.00000
  Wellesley Petroleum AS
  5.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6234
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6458
  21.05.2012
  Agora Oil & Gas AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as agent for a syndicate of banks. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 20.4.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7038
  29.04.2013
  Agora Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Capricorn Norge AS fra 20.04.2013
  Andre meldinger
  7572
  03.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremillioner, hvor Capricorn Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking Skandinaviska Einskilda Banken AB datert 3.7.2013 (dok.nr.: 7149) er slettet. Samtykke fra panthaver SEB foreligger i brev datert 31.1.2014.
  Sletting av pant
  8830
  13.02.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.2.2015 at initiell periode forlenges til 3.2.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10478
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  12009
  15.11.2017
  I henhold til endringsavtale nr 2 datert 1.3.2017 og godkjenningsbrev fra OED datert 31.5.2017 har Idemitsu Petroleum Norge AS, Engie E&P Norge AS og Capricorn Norge AS trådt ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 3.2.2017. Statoil Petroleum AS har fra samme tidspunkt overtatt deltakerandelene til de selskapene som har trådt ut.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12270
  03.01.2018
  Statoil Petroleum AS har overdratt sin 40 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.12.2017 og virkningsdato 1.4.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12982
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  15819
  02.03.2021
  Equinor Energy AS har overdratt 10% andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 26.2.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16902
  08.06.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.5.2022 at forlengelsesperioden forlenges til 3.2.2042, jf. petroleumsloven § 3-9 annet ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode
  17894
  01.06.2023
  Wellesley Petroleum AS har overdratt en 45 % andel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2023 og virkningsdato 1.1.2023
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse