Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.09.2023 - 11:08
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  638
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  21561239
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6276
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6367
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  9186
  20.03.2015
  RWE Dea Norge AS har endret foretaksnavn til DEA Norge AS med virkning fra 13.3.2015
  Andre meldinger
  11108
  06.09.2016
  Operatørskapet er overført fra BG Norge AS til A/S Norske Shell, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 25.5.2016, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  11100
  06.09.2016
  BG Norge As har overdratt sin 36 % andel i tillatelsen til A/S Norske Shell. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11654
  31.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.5.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 3.2.2017, jf. utvinningstillatelse 638 pkt. 4b.
  Andre meldinger