Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.12.2023 - 10:15
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  643
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.05.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  21561387
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6240
  27.03.2012
  Tillatelsen innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  8879
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10036
  26.08.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.8.2015 at initiell periode forlenges til 3.5.2020 jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10859
  18.05.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.5.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 3.5.2016, jf. utvinningstillatelse pkt. 4 b) samt brev 25.8.2015.
  Andre meldinger