Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  616
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  03.08.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  21561481
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6269
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6738
  17.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6799
  02.01.2013
  Norwegian Energy Company ASA overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Noreco Norway AS med virkning fra 31.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7003
  02.04.2013
  Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,240,000,000 skriver norske kroner enmilliardtohundreogførtimillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.1.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7022
  10.04.2013
  Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen 616 til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 350,000,000 pluss 10 %, skriver norske kroner trehundreogfemtimillioner 00/100 pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 4.3.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7242
  09.09.2013
  Reduksjon av pantsettelse første prioritet dok. 6738 registrert 17.12.2012 i North Energy ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen 616 fra 20 % til 15 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 15 % i brev datert 30.8.2013.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7365
  09.10.2013
  North Energy AS har overdratt en 5 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. iht. skjøte er virkningsdatoen 30.9.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7527
  13.01.2014
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 300,000,000, skriver norske kroner trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 06.12.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7994
  19.08.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 350,000,000 pluss 10 % skriver norske kroner trehundreogfemtimillioner pluss ti prosent, hvor Concedo ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 10.4.2013 (dok.nr.: 7022) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 15.8.2014.
  Sletting av pant
  8712
  21.01.2015
  Dok.nr 7242 er slettet som følge av sletting dok.nr 6738
  Sletting av pant
  8710
  21.01.2015
  Pantobligasjon stor NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner datert 17.12.2012 (dok. nr. 6738) hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel, redusert til 15 % den 9.9.2013 (dok. nr 7242) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 14.1.2015
  Sletting av pant
  8881
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 25 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9578
  13.05.2015
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syv hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.03.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  9568
  13.05.2015
  Panteobligasjon stor NOK 300 000 000 skriver norske kroner tre hundre millioner 00/100 datert 13.01.2014 (dok. nr. 7527) hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 5% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 11.05.2015.
  Sletting av pant
  9770
  23.06.2015
  Skagen44 AS har overdratt 10% andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.06.2015 og og virkningsdato 01.01.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11026
  13.06.2016
  North Energy ASA har overdratt sin 15% deltakerandel i tillatelsen til North E&P AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11039
  30.06.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,240,000,000 skriver norske kroner en milliard tohundreogførti milloner, hvor Noreco Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for SpareBank 1 SR-Bank ASA datert 19.3.2013 (dok.nr.: 7003) er slettet. Samtykke fra panthaver SpareBank 1 SR-Bank ASA foreligger datert 2.6.2016
  Sletting av pant
  11050
  30.06.2016
  Noreco Norway AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11174
  04.10.2016
  Det norske oljeselskap ASA har endret foretaksnavn til Aker BP ASA med virkning fra 30.9.2016
  Andre meldinger
  11254
  02.12.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.11.2016 at utvinningstillatelsen bortfaller i sin helhet etter tillatelsen punkt 4 bokstav c med virkning fra 03082016.
  Andre meldinger
  11384
  23.12.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 30.4.2015 (dok.nr. 9578) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 20.12.2016.
  Sletting av pant