Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  375 C
  Gyldig fra dato
  03.02.2012
  Gyldig til dato
  01.01.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  21569065
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6261
  27.03.2012
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6341
  20.04.2012
  Wintershall Norge ASA har endret selskapsform og derved navn til Wintershall Norge AS med virkning fra 24.3.2012.
  Andre meldinger
  7056
  13.05.2013
  I henhold til endringsavtale datert 03.04.2013 og godkjenningsbrev fra OED datert 02.05.2013. Suncor overtar 5 % og Talisman overtar 10 % som følge av Wintershall uttreden.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7100
  12.06.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.6.2013 at utvinningstillatelsen forlenges til 6.1.2041, jf. petroleumsloven § 3-9 og utvinningstillatelsen punkt 1c
  Andre meldinger
  8312
  06.11.2014
  Suncor Energy Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen Core Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.10.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8315
  06.11.2014
  OED har i brev av 1.10.2014 godkjent at Talisman Energy Norge AS overfører sine 30% andeler til Suncor Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8518
  16.12.2014
  Core Energy AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10898
  26.05.2016
  Pantobligasjon pålydende USD 450,000,000 skriver United States Dollars four hundred and fifty million, hvor Core Energy AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 15.12.2014 (dok.nr.: 8518) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 24.5.2016.
  Sletting av pant
  14465
  08.11.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.12.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 01.01.2016, jf. petroleumsloven § 3-15 første ledd
  Andre meldinger