Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
02.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  113
  Gyldig fra dato
  23.08.1985
  Gyldig til dato
  23.08.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  21708
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  840
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 113 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1308
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1421
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1592
  16.07.2001
  Statoil ASA har overdratt en 20% andel i tillatelsen til DONG Efterforskning og Produktion AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1887
  23.10.2002
  DONG Efterforskning og Produktion AS har endret navn til DONG Norge AS.
  Andre meldinger
  1896
  26.11.2002
  DONG Efterforskning og Produktion AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til DONG Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1898
  26.11.2002
  DONG Norge AS har endret navn til DOPAS Norge AS.
  Andre meldinger
  1894
  26.11.2002
  Dokumentnummer 1887 er feilført.
  Andre meldinger
  1900
  26.11.2002
  DOPAS Norge AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til DONG Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2857
  14.07.2006
  Amarada Hess Norge AS har endret navn til Hess Norge AS.
  Andre meldinger
  3515
  27.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3594
  12.01.2008
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS med virkning fra 06.09.2006
  Andre meldinger
  4145
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4690
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6563
  28.08.2012
  Hess Norge AS overdrar sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11928
  10.10.2017
  DONG E&P Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 29.9.2017, endret foretaksnavn til INEOS E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  12889
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger