Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  121
  Gyldig fra dato
  28.02.1986
  Gyldig til dato
  01.10.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  21780
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  57.45000
  Vår Energi ASA
  34.90000
  Repsol Norge AS
  7.65000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  847
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 121 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1199
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1238
  16.03.2001
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1313
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1459
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2044
  11.07.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS
  Andre meldinger
  2132
  04.09.2003
  Statoli ASA har overdratt en 7 % andel i tillatelsen til ENI Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2131
  04.09.2003
  Statoli ASA har overdratt en 7.9 % andel i tillatelsen til Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2172
  14.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2307
  03.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2513
  14.12.2004
  Statoil ASA har overdratt en 7.65% andel i tilllatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3180
  23.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3320
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3457
  01.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3799
  03.04.2008
  StatoilHydro Petroleum AS har overdratt sin 10% eierandel i tillatelsen til StatoilHydro ASA med virkning fra 31.03.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3952
  04.09.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 20% eierandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4267
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 57,45 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4693
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12898
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13513
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13689
  19.12.2018
  Vår Energi AS pantsetter sin 14,900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 4 800 000 000, skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13785
  31.01.2019
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 7,65 % deltakerandel i tillatelsen til Repsol Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.1.2019 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14440
  23.09.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 29.3.2017 at at utvinningstillatelse 121 forlenges til 9.3.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  14801
  10.12.2019
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Vår Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 10.12.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15062
  23.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 4 800 000 000 skriver United States Dollars Four Billion Eight Hundred Million, hvor Vår Energi AS pantsetter sin 14,900000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.12.2018 (dok.no 13689) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 10.12.2019.
  Sletting av pant
  15113
  23.12.2019
  Vår Energi AS pantsetter sin 34.9 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Stor USD 7 200 000 000, skriver Seven Billion Two Hundred Million United States Dollars. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16210
  27.10.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.10.2021 forlengelse i medhold av petroleumsloven § 3-9 femte ledd for utvinningstillatelse 121 til 1.10.2028 som omsøkt.
  Andre meldinger
  16269
  19.11.2021
  Pantobligasjon med dokumentnummer 15113 er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 15.11.2021.
  Sletting av pant
  16578
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger