Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.11.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  132
  Gyldig fra dato
  10.04.1987
  Gyldig til dato
  10.04.2034
  NPDID for utvinningstillatelser
  21868
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Wintershall Dea Norge AS
  50.00000
  Equinor Energy AS
  27.50000
  Neptune Energy Norge AS
  22.50000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  12700
  26.04.2018
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  13351
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 2,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  15554
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 26.4.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  15536
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 2.50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  852
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 132 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1245
  21.03.2001
  Petro-Canada Norge AS har skiftet navn til Paladin Resources Norge AS 23. januar 2001.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1319
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1553
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1596
  16.07.2001
  Statoil ASA har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1619
  02.01.2002
  Pantobligasjon til Chase Manhattan International Limited, stor USD 50.000.000,-, registrert i Paladin Recources Norge ASsin andel.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  1792
  06.05.2002
  Petoro AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til Norske Conoco A/S
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1821
  04.06.2002
  Petoro AS har overdratt en 7.5% andel i tillatelsen til Paladin Resources Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1850
  21.08.2002
  Pantobligasjon stor USD 50.000.000,00 + rente, dok. nr. 1619, slettes.
  Sletting av pant
  1942
  11.04.2003
  Norsk Hydro Produksjon a.s har overdratt en 2,5% andel i tillatelsen til OER Oil AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2091
  21.08.2003
  Norske Conoco AS har endret navn til Norske ConocoPhillips AS.
  Andre meldinger
  2195
  09.12.2003
  Norske ConocoPhillips AS har overdratt sin 15% andel i tillatelsen til Ruhrgas Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2572
  03.03.2005
  OER Oil AS har endret navn til Endeavour Energy Norge AS
  Andre meldinger
  2675
  04.08.2005
  Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON Ruhrgas Norge AS
  Andre meldinger
  2680
  07.10.2005
  Paladin Resource Norge AS har overdratt sin 15 % andel i tillatelsen til E.ON Ruhrgas Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3182
  23.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3322
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3953
  04.09.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 20% eierandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3992
  09.12.2008
  StatoilHydro Petroleum AS overdrar sin 20 % andel i utvinningstillatelse 132 til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.11.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4066
  03.02.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  4181
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 20% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4606
  28.10.2009
  Endeavour Energy Norge AS har endret navn til VNG Norge (Operations) AS med virkning fra 26.5.2009
  Andre meldinger
  4702
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  4745
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har endret navn til VNG Norge AS med virkning fra 1.10.2009.
  Andre meldinger
  4744
  09.11.2009
  VNG Norge (Operations) AS har fusjonert med VNG Norge AS med virkning fra 9.7.2009.
  Andre meldinger
  5955
  30.09.2011
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til GDF Suez E&P Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6033
  02.12.2011
  Petoro AS overdrar sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6288
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  6322
  19.04.2012
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 7,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor USD 300,000,000, skriver US dollar trehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10405
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10465
  15.01.2016
  GDF SUEZ E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Engie E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10980
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11620
  28.04.2017
  ENGIE E&P Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til DEA Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.4.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12429
  22.02.2018
  Engie E&P Norge AS har endret foretaksnavn til Neptune Energy Norge AS med virkning fra 22.2.2018
  Andre meldinger
  12700
  26.04.2018
  Neptune Energy Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Panteobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver United States Dollars two billion two hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.2.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12943
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13209
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13253
  21.11.2018
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BPN Paribas. Pantobligasjon stor USD 450 000 000, skriver United States dollars four hundred fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13351
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 2,50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13476
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13972
  30.04.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 300 000 000 skriver United States dollars three hundred million i Faroe Petroleum Norge AS sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 19.4.2012 (dok.nr.: 6322) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 22.3.2019.
  Sletting av pant
  13981
  30.04.2019
  Faroe Petroleum Norge AS har overdratt sin 7.5 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2019 og virkningsdato 1.1.2019.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13971
  30.04.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 450 000 000 skriver United States dollars four hundred fifty million i Faroe Petroleum Norge AS sin 7.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas datert 21.11.2018 (dok.nr.: 13253) er slettet. Samtykke fra panthaver BNP Paribas foreligger datert 22.3.2019.
  Sletting av pant
  14462
  06.11.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 4.7.2017 at initiell periode forlenges til 10.4.2034, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  14575
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14627
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  15536
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 2.50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15554
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 26.4.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Citibank, N. A., London Branch datert 10.6.2020 og fra Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse