Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  145
  Gyldig fra dato
  08.07.1988
  Gyldig til dato
  31.12.2023
  NPDID for utvinningstillatelser
  21972
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  ConocoPhillips Skandinavia AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  80.00000
  Vår Energi ASA
  20.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  858
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 145 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1324
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1423
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2047
  16.07.2003
  Statoil ASA har overdratt sin 8% andel i tillatelsen til Norsk Agip A/S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2048
  22.07.2003
  Norsk Hydro Produksjon a.s har overdratt sin 2% andel i tillatelsen til Norsk Agip A/S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2049
  22.07.2003
  Norsk Hydro Produksjon a.s har overdratt sin 8% andel i tillatelsen til Phillips Petroleum Norsk AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2123
  28.08.2003
  Phillips Petroleum Norsk AS har endret navn til ConocoPhillips Skandinavia AS.
  Andre meldinger
  2124
  28.08.2003
  Statoil ASA har overdratt sin 32% andel i tillatelsen til ConocoPhillips Skandinavia AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13541
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  16608
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger
  17830
  27.04.2023
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 25.04.2023 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 01.01.2024, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Oppgivelse av tillatelse