Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
02.04.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  152
  Gyldig fra dato
  08.07.1988
  Gyldig til dato
  30.06.2036
  NPDID for utvinningstillatelser
  22028
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  51.00000
  Petoro AS
  30.00000
  OMV (Norge) AS
  19.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  863
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 152 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  966
  01.10.1997
  Idemitsu Petroleum Norge AS er rettet til Idemitsu Oil Exploration (Norsk) A.S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  992
  23.02.1998
  BP Petroleum Development of Norway AS har overdratt sin 30% andel i utvinningstillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1111
  31.03.2000
  Idemitsu Oil Exploration (Norsk) a.s har ovedratt en 1.11% andel i tillatelsen til Mobil Development Norway A/S medvirkning fra 31. desember 1999.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1110
  31.03.2000
  Idemitsu Oil Exploration (Norsk) a.s har overdratt en 8.89% andel i tillatelsen til Den norske stats oljeselskap a.s medvirkning fra 31. desember 1999.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1329
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1556
  18.06.2001
  SDØE overført til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2232
  06.01.2004
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 11,11% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2621
  13.05.2005
  Statoil ASA har overdratt en 9% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3188
  25.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3328
  10.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3469
  01.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4278
  26.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 61 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4707
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7393
  31.10.2013
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 19% andel i tillatelsen til OMV (Norge) AS. Iht skjøte er gjennomføringsdatoen 31.10.2013 og virkningsdatoen 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12821
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger