Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
26.09.2023 - 15:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  158
  Gyldig fra dato
  03.03.1989
  Gyldig til dato
  03.03.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  22076
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OKEA ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  47.88000
  OKEA ASA
  44.56000
  M Vest Energy AS
  7.56000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14843
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17448
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 7,5600 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  867
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 158 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1016
  08.04.1998
  Den norske stats oljeselskap a.s har overdratt 20% i tillatelsen til Norsk Chevron AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1332
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1473
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1755
  21.03.2002
  BP Petroleum Development of Norway AS og Amoco Norway AS og Amoco Norway Oil Company har fusjonert til BP Amoco Norge AS.BP Amoco Norge AS har senere endret navn til BP Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1912
  19.12.2002
  Norsk Chevron AS har endret navn til Chevron Texaco Norge AS.
  Andre meldinger
  1922
  10.01.2003
  BP Norge AS har overdratt en 21.64 % andel i tillatelsen til A/SNorske Shell.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1923
  13.01.2003
  BP Norge AS har overdratt operatørskapet i tillatelsen til A/S Norske Shell.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2682
  14.10.2005
  Chevron Texaco Norge AS har endret navn til Chevron Norge AS.
  Andre meldinger
  3471
  01.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4146
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4710
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  5476
  19.08.2010
  Statoil Petroleum AS overdrar sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Petoro AS med virkning fra 30.7.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5565
  15.12.2010
  A/S Norske Shell overdrar en 5,44 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Petoro AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5611
  24.01.2011
  Chevron Norge AS overdrar en 12,44 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Petoro AS med virkning fra 1.1.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6683
  30.11.2012
  BP Norge AS overdrar sin 18,36 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til A/S Norske Shell med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8008
  02.09.2014
  Chevron Norge AS har overdratt sin 7,56 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 29.08.2014 og virkningsdato 01.01.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13211
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13296
  30.11.2018
  Operatørskapet er overført fra A/S Norske Shell til OKEA AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13287
  30.11.2018
  A/S Norske Shell har overdratt sin 44.56 % deltakerandel i tillatelsen til OKEA AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13477
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13719
  21.12.2018
  Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13718
  21.12.2018
  Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14301
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14843
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15162
  06.01.2020
  Panteobligasjon pålydende USD 180.000.000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million, hvor Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordelfor Nordic Trustee AS datert 21.12.2018 (dok.nr.: 13719) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger i brev datert 2.1.2020.
  Sletting av pant
  16719
  01.04.2022
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 7.56 % andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17209
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13718 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022
  Sletting av pant
  17448
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 7,5600 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse