Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  159
  Gyldig fra dato
  03.03.1989
  Gyldig til dato
  03.03.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  22084
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  60.00000
  Wintershall Dea Norge AS
  40.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  868
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 159 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  971
  26.11.1997
  Tillatelsen forlenget med 1 år til 03.03.1999.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1055
  07.04.1999
  Total Norge AS har overdratt sin 20.0% andel i tillatelsen til Enterprise Oil Norwegian AS med virkning fra 1. januar 1998.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1107
  07.01.2000
  Norsk Hydro Produksjon AS overdrar sin 20% andel i tillatelsen til Enterprise Oil Norwegian AS med virkning fra1. oktober 1997.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1205
  23.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1333
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1464
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1637
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2154
  07.10.2003
  Dagboknummer 2143 er feilført.
  Andre meldinger
  3189
  25.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har endret navn til Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007
  Andre meldinger
  3259
  04.11.2007
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til E.ON Ruhrgas Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3329
  10.11.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007. .
  Andre meldinger
  3402
  21.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3472
  02.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3805
  03.04.2008
  StatoilHydro Petroleum AS har overdratt sin 10% eierandel i tillatelsen til StatoilHydro ASA med virkning fra 31.03.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4356
  17.03.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 60% eierandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4711
  06.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6289
  10.04.2012
  E.ON Ruhrgas Norge AS har endret navn til E.ON E&P Norge AS med virkning fra 11.2.2012.
  Andre meldinger
  10406
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10982
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  12822
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  14583
  18.11.2019
  DEA Norge AS har fusjonert med Wintershall Norge AS den 13.11.2019. Som følge av fusjonen overføres DEA Norge AS sine lisensandeler til Wintershall Norge AS. Wintershall Norge AS registreres som operatør for de lisenser DEA Norge AS var operatør for, i henhold til godkjenning fra OED datert 15.11.2019.
  Andre meldinger
  14631
  18.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger