Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
02.04.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  176
  Gyldig fra dato
  01.03.1991
  Gyldig til dato
  01.03.2028
  NPDID for utvinningstillatelser
  22220
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  OKEA ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  47.88000
  OKEA ASA
  44.56000
  M Vest Energy AS
  7.56000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14844
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17449
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 7,5600 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  880
  24.07.1997
  Utvinningstillatelse 176 oveført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  963
  01.10.1997
  Fina Production Licences AS har skiftet navn til Fina Production Licenses AS.
  Andre meldinger
  1017
  08.04.1998
  Den norske stats oljeselskap a.s har overdratt 15% i tillatelsen til Norsk Chevron AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1088
  08.10.1999
  Fina Production Licenses AS har overdratt sin 10% andel i tillatelsen til A/S Norske Shell med virkning fra 1. januar 1998.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1343
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1474
  01.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1797
  06.05.2002
  Overdragelse fra Norsk Hydro Produksjon AS med 10%, Norsk Chevron AS med 7.44%, A/S Norske Shell med 23.8% og Statoil ASA med 35% til BP Norge AS med 18.36% og Petoro AS med 57.88%.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1798
  07.05.2002
  Petoro AS har overdratt en 10% andel i tillatelsen til A/S Norske Shell.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1913
  19.12.2002
  Norsk Chevron AS har endret navn til Chevron Texaco Norge AS.
  Andre meldinger
  2683
  14.10.2005
  Chevron Texaco Norge AS har endret navn til Chevron Norge AS.
  Andre meldinger
  6684
  30.11.2012
  BP Norge AS overdrar sin 18,36 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til A/S Norske Shell med virkning fra 1.1.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8009
  02.09.2014
  Chevron Norge AS har overdratt sin 7,56 % andel i tillatelsen til VNG Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 29.08.2014 og virkningsdato 01.01.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13212
  15.10.2018
  VNG Norge AS har endret navn til Neptune E&P Norge AS fra 12.10.2018
  Andre meldinger
  13297
  30.11.2018
  Operatørskapet er overført fra A/S Norske Shell til OKEA AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 5.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13288
  30.11.2018
  A/S Norske Shell har overdratt sin 44.56 % deltakerandel i tillatelsen til OKEA AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13352
  05.12.2018
  Neptune E&P Norge AS pantsetter sin 7,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank, N.A., London Branch. Pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 24.11.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13478
  07.12.2018
  Neptune E&P Norge AS og Neptune Energy Norge AS har fusjonert den 3.12.2018. Alle eiendeler i Neptune E&P Norge AS er ved fusjonen overtatt av Neptune Energy Norge AS.
  Andre meldinger
  13720
  21.12.2018
  Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  13721
  21.12.2018
  Okea AS pantsetter sin 44,56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 18.12.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14302
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14844
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15163
  06.01.2020
  Panteobligasjon pålydende USD 180.000.000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million, hvor Okea ASA pantsetter sin 44.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordelfor Nordic Trustee AS datert 21.12.2018 (dok.nr.: 13721) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger i brev datert 2.1.2020.
  Sletting av pant
  15537
  12.06.2020
  Neptune E&P Norge AS pantsatte sin 7.56 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Citibank. N.A., London Branch, pantobligasjon stor USD 2 200 000 000, skriver to milliarder to hundre millioner dollar, 5.12.2018. Pantebeløpet forhøyes til USD 3 300 000 000, skriver tre milliarder tre hundre millioner. Panteforhøyelsen er godkjent av Neptune Energy Norge AS ved påtegning på pantedokument.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  16703
  29.03.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13352 og 15537 er slettet. Samtykke fra panthaver Citibank, N.A., London Branch foreligger datert 23.3.2022 .
  Sletting av pant
  16720
  01.04.2022
  Neptune Energy Norge AS har overdratt sin 7.56 % andel i tillatelsen til M Vest Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17211
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13720 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022
  Sletting av pant
  17449
  14.12.2022
  M Vest Energy AS pantsetter sin 7,5600 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor NOK 720,000,000, skriver norske kroner Seven Hundred and Twenty Million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 1.12.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse