Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  029 C
  Gyldig fra dato
  17.10.2012
  Gyldig til dato
  31.12.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  22493034
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  KUFPEC Norway AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  KUFPEC Norway AS
  70.37000
  PGNiG Upstream Norway AS
  29.63000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  9991
  19.08.2015
  PGNiG Upstream International AS pantsetter sin 29,63 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver US Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.6.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17169
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 29,63 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6661
  02.11.2012
  Tillatelsen innført i petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  6687
  03.12.2012
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS overdrar sin 100 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Total E&P Norge AS med virkning fra 3.12.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7361
  09.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.10.2013 at utvinningstillatelsen er forlenget til 31.12.2032, jf.petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Andre meldinger
  8652
  09.01.2015
  Total E&P Norge AS overdrar en 29.63 % deltakerandel til PGNIG Upstrem International AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9991
  19.08.2015
  PGNiG Upstream International AS pantsetter sin 29,63 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Societe Generale London Branch. Pantobligasjon stor USD 600 000 000, skriver US Dollar six hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 1.6.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11363
  21.12.2016
  Total E&P Norge AS har overdratt en 37,222200 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 21.12.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11562
  24.03.2017
  PGNiG Upstream International AS har endret navn til PGNiG Upstream Norway AS fra 18032017.
  Andre meldinger
  12047
  30.11.2017
  Total E&P Norge AS har overdratt sin 33.1478 % deltakerandel i tillatelsen til KUFPEC Norway AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12350
  30.01.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til KUFPEC Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 29.01.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  17169
  29.08.2022
  PGNiG Upstream Norway AS pantsetter sin 29,63 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Societe Generale, London Branch. Pantobligasjon stor USD 600,000,000, skriver United States Dollars six hundred million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 11.8.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse