Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  226
  Gyldig fra dato
  30.05.1997
  Gyldig til dato
  31.12.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  22620
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  925
  25.07.1997
  Utvinningstillatelse 226 overført til nytt Petroleumsregister med endringer iht. ILGI-basen.
  Ny tillatelse
  1219
  26.02.2001
  Saga Petroleum ASA er innfusjonert i Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1377
  29.05.2001
  Den norske stats oljeselskap a.s har endret navn til Statoil ASA.
  Andre meldinger
  1490
  05.06.2001
  SDØE overført til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  1645
  17.01.2002
  Enterprise Oil Norwegian AS har endret navn til Enterprise Oil Norge AS.
  Andre meldinger
  2104
  21.08.2003
  Fortum Petroleum AS har endret navn til ENI Norge AS.
  Andre meldinger
  2192
  24.11.2003
  ENI Norge AS er innfunsjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2198
  10.12.2003
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt en 6% andel i tillatelse til Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2199
  10.12.2003
  Enterprise Oil Norge AS har overdratt sin 9% andel i tillatelse til Norsk Hydro Produksjon a.s.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2340
  12.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  4292
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 40% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4291
  27.02.2009
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 1.10.2007
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4783
  10.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  4782
  10.11.2009
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.10.2007.
  Andre meldinger
  4781
  10.11.2009
  Norsk Hydro Produksjon AS har besluttet fisjon. Overtakende foretak er Norsk Hydro Petroleum AS, med virkning fra 21.4.2007.
  Andre meldinger
  7190
  11.07.2013
  Operatørskapet er overført fra Statoil Petroleum AS til Eni Norge AS i henhold til brev fra OED av 18.3.2013. Statoil Petroleum trer ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 13.11.2012
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7826
  05.05.2014
  Eni Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til E.ON E&P Norge AS Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7830
  09.05.2014
  Eni Norge AS har overdrat en 20 % andel i tillatelsen til Edison International Norway Branch. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8898
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10413
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  11003
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11069
  01.07.2016
  Eni Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11265
  02.12.2016
  DEA Norge AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11666
  08.06.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.6.2017 at utvinningstillatelsen 226 oppgis etter petroleumsloven § 3-15 med virkning fra 1.1.2018
  Andre meldinger