Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
23.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  509 BS
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  23.07.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  22813272
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  7836
  19.05.2014
  North Energy ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7965
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6949
  22.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  6955
  22.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7074
  03.06.2013
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 30% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 75,000,000 skriver norske kroner syttifem millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.4.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7467
  10.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.11.2013 forlengelse av initiell periode til 23.1.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  7471
  12.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.11.2013 at operatørskapet i utvinningstillatelsen overføres fra Wintershall Norge AS til North Energy ASA, jf. petroleumsloven § 3-7
  Andre meldinger
  7472
  12.12.2013
  Wintershall Norge AS overdrar sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2013 og virkningsdato 1.6.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7475
  13.12.2013
  Tullow Oil Norge AS overdrar sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2013 og virkningsdato 1.4.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7478
  16.12.2013
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Rocksource Exploration Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 13.12.2013 og virkningsdato 23.07.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7596
  11.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel forSkandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skrivernorske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 17.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7713
  28.02.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner nihundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7699
  28.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 75 000 000 skriver norske kroner syttifemmillioner , hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 31.5.2013 (dok.nr.: 7074) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.2.2014.
  Sletting av pant
  7756
  26.03.2014
  Reduksjon av pansettelse, første prioritet, dok.nr. 7713, registrert 5.2.2014 i Fortis Petroleum Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 35 %. Pantehaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 50 % til 35 % i brev datert 17.3.2014.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7781
  03.04.2014
  Fortis Petroleum Norway AS har overdrat en 15 % andel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.3.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7822
  02.05.2014
  North Energy ASA har overdrat en 20 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7836
  19.05.2014
  North Energy ASA pantsetter sin 35 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.5.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7934
  04.07.2014
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.6.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7965
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7948
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 11.2.2014 (dok.nr.7596) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  8022
  10.09.2014
  Dok.nr 7756 er slettet som følge av sletting dok.nr 7713
  Sletting av pant
  8021
  10.09.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner datert 5.2.2014 (dok.nr 7713) hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel, reduser til 35 % den 26.3.2014 (dok.nr 7756) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 9.9.2014.
  Sletting av pant
  8108
  07.10.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.10.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra og med 23.7.2014.
  Andre meldinger
  11382
  23.12.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver norske kroner trehundremillioner, hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 23.6.2014 (dok.nr. 7934) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 16.4.2015.
  Sletting av pant