Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.12.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  678 S
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  22816406
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6903
  21.02.2013
  Tillatelse er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7078
  03.06.2013
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 75,000,000 skriver norske kroner syttifem millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 25.4.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7327
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7706
  28.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 75 000 000 skriver norske kroner syttifemmillioner , hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 31.5.2013 (dok.nr.: 7078) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.2.2014.
  Sletting av pant
  7720
  28.02.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner nihundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8182
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8228
  16.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7327) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant
  9394
  15.04.2015
  Registrert pant dok nr 8182, har etter sletting av dok nr 7327 og avtalt opptrinnsrett, først prioritet.
  Andre meldinger
  9911
  06.07.2015
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. USD 660 000 000, skriver United States dollars six hundred and sixty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 23.4.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10326
  21.12.2015
  Pantobligasjon pålydende USD 660,000,000 skriver United States Dollars six hundred and sixty million, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 6.7.2015 (dok.nr.: 9911) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 6.10.2015.
  Sletting av pant
  10327
  21.12.2015
  Pantobligasjon pålydende USD 4,400,000,000 skriver United States Dollars four billion and four hundred million, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 25 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.10.2015 (dok.nr.: 8182) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 6.10.2015.
  Sletting av pant
  10355
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 5.2.2014 (dok.nr.: 7720) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant
  10376
  31.12.2015
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt sin 25 % andel av tillatelsen til MOL Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.12.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11631
  09.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.3.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 8.2.2017, jf. utvinningstillatelse 678 S pkt. 4b.
  Andre meldinger