Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  683
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  22816753
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6925
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  8493
  12.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.12.2014 at initiell periode forlenges til 4.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11098
  05.09.2016
  Wintershal Norge AS har overdratt 20 % andel i tillatelsen til Origo Exploration Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11545
  15.03.2017
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.3.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 8.2.2017, jf utvinningstillatelsen punkt 4 b) samt brev 18.2.2017.
  Andre meldinger