Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  685
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  07.08.2022
  NPDID for utvinningstillatelser
  22820468
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6916
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10634
  07.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.3.2016 at initiell periode forlenges til 8.8.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11606
  04.04.2017
  Lundin Norway AS har overdratt sin 20 % andel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.03.2017 og virkningsdato 01.01.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11774
  05.07.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 5.7.2017 at initiell periode forlenges til 8.5.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12199
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13319
  03.12.2018
  OED har i brev av 7.11.2018 godkjent at Spirit Energy Norge AS (20%) og Total E&P Norge AS (40%) overfører sine 60% andeler til Wellesley Petroleum AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13320
  03.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Total E&P Norge AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 7.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  13321
  03.12.2018
  Wellesley Petroleum AS har overdratt en 40% andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.7.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  14263
  27.06.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.2019 at initiell periode forlenges til 8.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd
  Andre meldinger
  17194
  01.09.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.9.2022 at utvinningstillatelse 685 bortfaller etter tillatelsen punkt 4 c) med virkning fra og med 8.8.2022, jf. departementets vedtak om fristforlengelse av 12.11.2020
  Bortfall av tillatelse