Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.04.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  688
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.08.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  22820588
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6905
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10427
  15.01.2016
  E.ON E&P Norge AS har endret foretaksnavn til DEA E&P Norge AS med virkning fra 13.1.2016
  Andre meldinger
  10973
  27.05.2016
  DEA E&P Norge AS har den 18.5.2016 blitt fusjonert inn i DEA Norge AS.
  Andre meldinger
  11099
  06.09.2016
  BG Norge As har overdratt sin 50 % andel i tillatelsen til A/S Norske Shell. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11833
  08.09.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.9.2017 at utvinningstillatelsen bortfaller i sin helhet med virkning fra 8.8.2016, jf. tillatelsen punkt 4 bokstav b.
  Andre meldinger