Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
23.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  692
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.08.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  22820715
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6928
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  8878
  17.02.2015
  Edison International Norway Branch har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.1.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9050
  10.03.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 6.3.2015 at initiell periode forlenges til 8.8.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  10156
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10615
  01.03.2016
  Skagen44 AS har overdratt sin 30 % deltakerandel i tillatelsen til Repsol Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11224
  14.10.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.10.2016 at utvinningstillatelsen bortfaller fra 8.8.2016, jf. utvinningstillatelse 692 pkt. 4b, samt departementets brev av 6.3.2015
  Andre meldinger