Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  695
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  05.06.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  22820851
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6934
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  6956
  22.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  11413
  03.01.2017
  Tullow Oil Norge AS har overdratt sin 40 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 1.7.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11806
  22.08.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.8.2017 at initiell periode forlenges til 8.8.2022, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12990
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13272
  29.11.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.11.2018 at initiell periode forlenges til 8.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13783
  28.01.2019
  Operatørskapet er overført fra Lundin Norway AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 14.12.2018, jf. petroleumsloven § 3-7. Gjeldenede fra 1.1.2019 ref melding fra Equinor datert 28.1.2019.
  Andre meldinger
  15444
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15848
  26.03.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.3.2021 at utvinningstillatelse 695 anses som oppgitt med virkning fra og med 6.6.2021, jf. petroleumsloven § 3-15 samt brev av 17.4.2020.
  Andre meldinger