Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  697
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  08.02.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  22821005
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6902
  21.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10335
  23.12.2015
  Eni Norge AS har overdratt en 10 % andel av tillatelsen til Concedo ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 22.12.2015 og virkningsdato 8.2.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10496
  26.01.2016
  I henhold til endringsavtale til PL 697 datert 22.10.2015 og godkjenningsbrev fra OED datert 15.01.2016 har Statoil Petroleum AS trådt ut av utvinningstillatelsen med virkning fra 1.9.2015. Eni Norge AS har overtatt Statoil Petroleum AS deltakerandel på 35 % med virkning fra 1.9.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11623
  04.05.2017
  Eni Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Edison Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.4.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12588
  11.04.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 11.4.2018 at initiell periode forlenges til 8.2.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13562
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  13934
  18.03.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.3.2019 at utvinningstillatelsen bortfaller fra 9.2.2019, jf. utvinningstillatelse 697 pkt. 4 c) og departementets brev av 11.4.2018
  Andre meldinger