Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  591 B
  Gyldig fra dato
  08.02.2013
  Gyldig til dato
  26.04.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  23180930
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  6951
  22.02.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  6954
  22.02.2013
  Spring Energy Norway AS har endret foretaksnavn til Tullow Oil Norge AS med virkning fra 11.02.2013
  Andre meldinger
  7102
  27.06.2013
  Tildelelsen ble ved en inkurie tildelt Norwegian Energy Company ASA i TFO 2012 den 14022013. Tildelingen skulle skjedd til Noreco Norway AS. Tillatelsen endret fra Norwegian Energy Company ASA til Noreco Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7840
  23.05.2014
  Olje- og energidepartementet har i brev av 14.5.2014 godkjent at Noreco Norway AS overfører sine 40% andeler til Tullow Oil Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7941
  14.07.2014
  Tullow Oil Norge AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht skjøte er gjennomføringsdato 30.06.2014 og virkningsdato 01.01.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8097
  24.09.2014
  North Energy ASA har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8105
  06.10.2014
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til North Energy ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8515
  15.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.12.2014 at initiell periode forlenges til 4.8.2018, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  9516
  08.05.2015
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato og virkningsdato 30.4.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10322
  17.12.2015
  Tullow Oil Norge AS har overdratt en 20 % deltakerandel i tillatelsen til Pure E&P Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10727
  21.03.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.3.2016 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 26.4.2016, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger