Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
21.09.2023 - 01:38
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  248 C
  Gyldig fra dato
  09.04.2013
  Gyldig til dato
  04.06.2035
  NPDID for utvinningstillatelser
  23297103
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Petoro AS
  40.00000
  Equinor Energy AS
  30.00000
  Wellesley Petroleum AS
  30.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7028
  25.04.2013
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7989
  11.08.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 30.6.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7988
  11.08.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Capricorn Norge AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato 31.7.2014 og virkningsdato 1.1.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10094
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10944
  27.05.2016
  Nye Spike Exploration AS og Core Energy AS har fusjonert inn i Point Resources AS den 26.5.2016. Forut for og som en del av fusjonen ble samtlige utvinningstillatelser i Spike Exploration AS skutt inn i Nye Spike Exploration AS som et tingsinnskudd mot at Spike Exploration AS ble gitt aksjer i Point Resources AS.
  Andre meldinger
  11218
  06.10.2016
  Point Resources AS har overdratt sin 10 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.216 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12897
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13148
  03.07.2018
  Capricorn Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.6.2018 og virkningsdato 1.1.2018. Godkjennelse fra Olje- og energidepartementet foreligger ved brev av 29.6.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15477
  30.04.2020
  Wellesley Petroleum AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2020 og virkningsdato 1.1.2020
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16169
  07.09.2021
  Equinor Energy AS har overdratt en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Wellesley Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.8.2021 og virkningsdato 1.1.2021.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)