Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  535 B
  Gyldig fra dato
  21.06.2013
  Gyldig til dato
  15.05.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  23383662
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  7217
  16.08.2013
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7226
  28.08.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 13 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,000, skriver norske kroner sjuhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje ergeridepartementet har i brev av 7.8 2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7969
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7116
  01.07.2013
  Valiant Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til Ithaca Petroleum Norge AS med virkning fra 27.6.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7184
  03.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7217
  16.08.2013
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7226
  28.08.2013
  Ithaca Petroleum Norge AS pantsetter sin 13 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 700,000,000, skriver norske kroner sjuhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje ergeridepartementet har i brev av 7.8 2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7320
  25.09.2013
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Andre prioritet panteobligasjon stor USD 2 500,000,000 skriver amerikanske dollar to milliarder og femhundre millioner 00/100 . Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 12.9.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7454
  03.12.2013
  Reduksjon av pantsettelse, second priority, (dok.7320, registrert 25.9.2013 i Det norske oljeselskap ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 20 % til 10 %. Panthaver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 29.11.2013
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7484
  19.12.2013
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt 10 % andel i tillatelsen til Total Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 12.12.2013 og virkningsdato 29.11.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7528
  13.01.2014
  Total E&P Norge AS overdrar en 10 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.11.2013 og virkningsdato 21.6.2013.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7598
  11.02.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel forSkandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skrivernorske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligerepantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje¿ ogenergidepartementet har i brev av 19.12.2013 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6¿2første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7969
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7951
  28.07.2014
  Panteobligasjon pålydende NOK 300,000,000 skriver trehundremillioner, hvor Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 7 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 11.2.2014 (dok.nr.7598) er slettet. Samtykke fra panthaver Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 17.7.2014
  Sletting av pant
  7986
  04.08.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.7.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt i sin helhet fra og med 15.5.2014, jf. utvinningstillatelse 535 B pkt. 1b.
  Andre meldinger
  8252
  17.10.2014
  Dok.nr. 7454 er slettet som følge av sletting av dok.nr. 7320.
  Sletting av pant
  8251
  17.10.2014
  Pantobligasjon pålydende USD 2,500,000,000 skriver amerikanske dollar tomilliarderogfemhundremillioner, hvor Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 25.9.2013 (dok.nr.: 7320) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 7.10.2014.
  Sletting av pant