Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  716
  Gyldig fra dato
  21.06.2013
  Gyldig til dato
  21.12.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  23383822
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  8068
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 2 400 000 000, skriver norske kroner to milliard fire hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7177
  03.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  8068
  23.09.2014
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 2 400 000 000, skriver norske kroner to milliard fire hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.9.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  11071
  01.07.2016
  Eni Norge AS har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Point Resources AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11484
  23.02.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 22.2.2017 at initiell periode forlenges til 21.12.2017, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12202
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12300
  23.01.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 23.1.2018 at utvinningstillatelsen bortfaler i sin helhet ved utløpet av initiell periode 21.12.2017
  Andre meldinger