Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  719
  Gyldig fra dato
  21.06.2013
  Gyldig til dato
  17.03.2021
  NPDID for utvinningstillatelser
  23383852
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7180
  03.07.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7213
  16.08.2013
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 950 000 000, skriver norske kroner ni hundre og femti millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8699
  21.01.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 9.8.2013 (dok.nr.: 7213) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 14.1.2015.
  Sletting av pant
  11028
  13.06.2016
  North Energy ASA har overdratt sin 20% deltakerandel i tillatelsen til North E&P AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.6.2016 og virkningsdato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11403
  30.12.2016
  North E&P AS har overdratt sin 20% andel i tillatelsen til Aker BP ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningadato 1.1.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12255
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  13135
  26.06.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.6.2018 at initiell periode forlenges til 21.6.2021, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  13370
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 50 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13439
  05.12.2018
  Operatørskapet er overført fra Spirit Energy Norge AS til Spirit Energy Norway AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 26.11.2018, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  15780
  02.02.2021
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 1.2.2021 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt med virkning fra og med 18.3.2021, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger