Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
07.06.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  504 CS
  Gyldig fra dato
  30.08.2013
  Gyldig til dato
  23.01.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  23839400
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  8156
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 21,814000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7397
  01.11.2013
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7501
  27.12.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2013 at initiell periode forlenges til 23.1.2015, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  7503
  30.12.2013
  Det norske oljeselskap ASA har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Fortis Petroleum Norway AS.Iht.skjøte er gjennomføringsdato 12.12.2013 og virkningsdato 31.12.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7712
  28.02.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner nihundremillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 30.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8156
  09.10.2014
  Det norske oljeselskap ASA pantsetter sin 21,814000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA Første prioritet pantobligasjon stor USD 4,400 000 000, skriver United States Dollars four billion and four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 2.10.2014 og 7.10.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8358
  01.12.2014
  Bridge Energy Norge AS har overdratt sin 12,143 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  9433
  28.04.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.4.2015 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 23.1.2015, jf. utvinningstillatelse 504 CS pkt.3
  Andre meldinger
  10340
  28.12.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsatte sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 5.2.2014 (dok.nr.: 7712) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 18.12.2015.
  Sletting av pant