Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  289
  Gyldig fra dato
  11.04.2003
  Gyldig til dato
  01.07.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  2407454
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1946
  07.05.2003
  Tillatelsen er innført i Petroleumsegisteret.
  Ny tillatelse
  2695
  01.12.2005
  DONG Norge AS har overdratt en 30% andel i tilllatelsen til Gaz de France Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2896
  12.10.2006
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  2930
  14.12.2006
  Talisman Resources Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Talisman Production Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2955
  28.12.2006
  Talisman Production Norge AS har overdratt sin 30% andel i tillatelsen til Talisman Energy Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3677
  18.02.2008
  Olje- og energidepartement har i brev den 30.10.2006 godkjent forlengelsen av tillatelsen til 11.04.2009..
  Andre meldinger
  3825
  19.05.2008
  Gaz de France Norge AS har overdratt en 14% andel i tillatelsen til Faroe Petroleum Norge AS med virkning fra 30.04.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4071
  03.02.2009
  Gaz De France Norge AS har endret navn til GDF SUEZ E&P Norge AS, med virkning fra 29.12.2008.
  Andre meldinger
  5887
  18.07.2011
  Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 14 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 1,200,000,000, skriver norske kroner enmilliardertohundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 8.6.2011 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6157
  01.02.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 1,200,000 skriver norske kroner enmilliardtohundremillioner 00/100 datert 18.7.2011 (dok. nr. 5887) hvor Faroe Petroleum Norge AS pantsetter sin 14 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas er slettet. Samtykke fra panthaver, BNP Paribas foreligger.
  Sletting av pant
  6547
  29.06.2012
  Faroe Petroleum Norge AS overdrar sin 14 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Bayerngas Norge AS med virkning fra 29.6.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6549
  31.07.2012
  GDF Suez E&P Norge AS overdrar sin 16 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Bayerngas Norge AS med virkning fra 31.7.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6669
  02.11.2012
  Talisman Energy Norge AS overdrar sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Dong E&P Norge AS med virkning fra 31.10.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6668
  02.11.2012
  Talisman Energy Norge AS overdra en 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Bayerngas Norge AS med virkning fra 31.10.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10607
  15.02.2016
  Operatørskapet er overført fra DONG E&P Norge AS til Bayerngas Norge AS og eierforhold er endret DONG E&P Norge AS har overført sin 50% andel til Bayerngas Norge AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 2.2.2016, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11111
  12.09.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.9.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 1.7.2016, jf. brev fra OED 2.2.2016
  Andre meldinger