Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.06.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  293
  Gyldig fra dato
  11.04.2003
  Gyldig til dato
  11.04.2039
  NPDID for utvinningstillatelser
  2407711
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  75.00000
  Vår Energi ASA
  25.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  1950
  07.05.2003
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2370
  12.02.2004
  Norsk Agip AS har endret navn til Eni Norge AS.
  Andre meldinger
  2369
  12.02.2004
  Eni Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3119
  15.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA.
  Andre meldinger
  3120
  15.10.2007
  Eni Norge AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til Idemitsu Petroleum Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4310
  27.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 40% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4838
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  12060
  18.12.2017
  I henhold til godkjenningsbrev fra OED datert 11.12.2017 overtar Eni Norge AS andelen til Idemitsu Petroleum Norge ifm uttreden.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12933
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13550
  10.12.2018
  Eni Norge AS har endret navn til Vår Energi AS fra 10.12.2018
  Andre meldinger
  15493
  11.05.2020
  Operatørskapet er overført fra Vår Energi AS til Equinor Energy AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 17.3.2020, jf. petroleumsloven § 3-7.
  Andre meldinger
  15492
  11.05.2020
  Vår Energi AS har overdratt en 35 % deltakerandel i tillatelsen til Equinor Energy AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.4.2020 og virkningsdato 1.1.2020.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  16580
  16.02.2022
  Vår Energi AS har endret navn til Vår Energi ASA fra 28.1.2022
  Andre meldinger