Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  725
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  24213950
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7622
  20.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10068
  07.09.2015
  Ithaca Petroleum Norge AS har endret foretaksnavn til MOL Norge AS med virkning fra 4.9.2015
  Andre meldinger
  10398
  11.01.2016
  Premier Oil Norge AS har endret foretaksnavn til Det norske Oil AS med virkning fra 6.1.2016
  Andre meldinger
  10626
  02.03.2016
  Det norske Oil AS har overdratt sin 70 % deltakerandel i tillatelsen til Det norske oljeselskap ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 29.2.2016 og virkningsdato 1.1.2016. Det norske oljeselskap ASA overtar som operatør for utvinningstillatelsen, ref brev fra Olje- og energidepartementet datert 10.12.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10791
  15.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.4.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.2.2016, jf. utvinningstillatelse 725 pkt. 4b.
  Andre meldinger