Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
06.06.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  728
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.05.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  24213999
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7623
  20.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10806
  27.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 26.4.2016 at initiell periode forlenges til 7.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  11937
  10.10.2017
  DONG E&P Norge AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak av 29.9.2017, endret foretaksnavn til INEOS E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  13060
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13127
  08.06.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 7.6.2018 at utvinningstillatelsen bortfaller i sin helhet etter tillatelsen punkt 4 bokstav b) med virkning fra 7.5.2018.
  Andre meldinger