Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  737 S
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214156
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7634
  20.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  8048
  11.09.2014
  Concedo ASA pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 350 000 000 pluss 10 %, skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8368
  01.12.2014
  Bridge Energy Norge AS har overdratt sin 30 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.11.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10110
  11.09.2015
  Spike Exploration Holding AS har endret foretaksnavn til Spike Exploration AS med virkning fra 10.9.2015
  Andre meldinger
  10840
  29.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 28.4.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.2.2016, jf. utvinningstillatelse 737 S pkt. 4b.
  Andre meldinger
  13839
  05.03.2019
  Pantobligasjon pålydende NOK 350 000 000 pluss 10% skriver norske kroner tre hundre og femti millioner pluss ti prosent, i Concedo ASA sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 11.9.2014 (dok.nr.: 8048) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 1.3.2019.
  Sletting av pant