Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
24.03.2023 - 01:32
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  745 S
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  20.12.2018
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214292
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7641
  20.02.2014
  Tillatelsen er innført i petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11802
  21.08.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 21.8.2017 at initiell periode forlenges til 7.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12257
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  13002
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13231
  24.10.2018
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 24.10.2018 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt med virkning fra 21.12.2018, jf. petroleumsloven § 3-15 samt brev 21.8.2017
  Andre meldinger
  13372
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)