Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  148 B
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  31.12.2015
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214413
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7672
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  10084
  07.09.2015
  Talisman Energy Norge AS har overdratt sin 10 % andel i tillatelsen til Repsol Exploration Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 1.9.2015 og virkningsdato 1.1.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10173
  07.10.2015
  Repsol Exploration Norge AS har endret foretaksnavn til Repsol Norge AS med virkning fra 6.10.2015
  Andre meldinger
  10325
  21.12.2015
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.12.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 31.12.2015, jf. petroleumsloven § 3-15.
  Andre meldinger