Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
01.06.2023 - 01:37
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  509 CS
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  23.07.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214504
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  7795
  08.04.2014
  North Energy ASA pansetter sin 40% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.3.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7966
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7676
  24.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7762
  27.03.2014
  Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 10.3.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7795
  08.04.2014
  North Energy ASA pansetter sin 40% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.3.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7966
  28.07.2014
  Rocksource Exploration Norway AS pantsetter sin 10 % deltakerandel i utvinningstillatelse til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 475, 000, 000, skriver norske kroner firehundreogsyttifemmillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.06.2014 gitt samtykk i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7984
  31.07.2014
  North Energy ASA har overdratt en 20 % andel i tillatelsen til Lime Petroleum Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.7.2014 og virkningsdato 7.2.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7990
  11.08.2014
  Reduksjon av pantsettelse, første prioritet, dok. nr. 7762 registrert 27.3..2014 i Fortis Petroleum Norway AS sin deltakerandel i utvinningstillatelsen fra 50 % til 35 %. DNB Bank ASA samtykker til reduksjon av pant i brev datert 8.8.2014.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7997
  25.08.2014
  Fortis Petroleum Norway AS har overdratt en 15 % andel i tillatelsen til North Energy ASA . Iht. skjøte er gjennomføringsdato 19.8.2014 og virkningsdato 7.2.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8020
  10.09.2014
  Dok.nr 7990 er slettet som følge av sletting dok.nr 7762
  Sletting av pant
  8019
  10.09.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 900,000,000 skriver norske kroner nihundremillioner datert 26.3.2014 (dok.nr 7762) hvor Fortis Petroleum Norway AS pantsetter sin 50 % deltakerandel, reduser til 35 % den 11.8.2014 (dok.nr 7990) i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 9.9.2014.
  Sletting av pant
  8109
  07.10.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.10.2014 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra og med 23.7.2014.
  Andre meldinger