Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
04.10.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  751
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.11.2019
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214705
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7647
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11417
  04.01.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2016 og virkningsdato 01.01.2016.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11795
  09.08.2017
  Operatørskapet er overført fra Suncor Energy Norge AS til Statoil Petroleum AS, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 9.8.2017, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Andre meldinger
  11827
  04.09.2017
  I henhold til endringsavtale 2 inngått 7.2.2017 og godkjenningsbrev fra OED datert 9.8.2017 har Suncor Energy Norge AS trådt ut av utvinningstillatelse. Statoil Petroleum AS har overtatt Suncor Energy Norge AS deltakerandel på 40 % med virkning fra 7.2.2017.
  Andre meldinger
  13004
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  14856
  16.12.2019
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.12.2019 at utvinningstillatelsen bortfaller fra 8.11.2019, jf. utvinningstillatelse 751 pkt. 4 c og departementets brev av 19.9.2019.
  Andre meldinger