Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
22.09.2023 - 01:39
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  752
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214724
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7648
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  8100
  02.10.2014
  Statoil Petroleum AS har overdratt en 15 % deltakerandel i tillatelsen til Suncor Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.9.2014 og virkningsdato 1.1.2014.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  10186
  03.11.2015
  Wintershall Norge AS har overdratt sin 40% andel i tillatelsen til Statoil Petroleum AS. Iht skjøte er gjennomføringsdato30.10.2015 og virkningsdato 1.7.2015.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  11554
  15.03.2017
  Olje-og energidepartementet bekrefter i brev datert 14.3.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.2.2017, jf utvinningstillatelsen punkt 4 c).
  Andre meldinger