Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  757
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2017
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214809
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7653
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7859
  03.06.2014
  VNG Norge AS har overdratt en 30% andel i tillatelsen til Explora Petroleum AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 28.5.2014 og virkedato 7.2.2014
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8012
  03.09.2014
  Olje-og energidepartementet har i brev av 1.9.2014 har godkjent overføring av operatørskapet fra VNG Norge AS til Centrica Resources Norge AS jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  8037
  10.09.2014
  Explora Petroleum AS pantsetter sin 30 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA. Første prioritet pantobligasjon stor NOK 900 000 000, skriver norske kroner ni hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 6.8.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10715
  15.03.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 900 000 000 skriver norske kroner nihundremillioner, hvor North E & P AS (tidligere Explora Petroleum AS) pantsetter sin 30.00 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Sparebank 1 SR-Bank ASA datert 10.9.2014 (Dok.nr.: 8037) er slettet. Samtykke fra panthaver Sparebank 1 SR- Bank ASA foreligger i brev datert 11.3.2016
  Sletting av pant
  10845
  29.04.2016
  Explora Petroleum AS har endret foretaksnavn til North E & P AS med virkning fra 24.2.2016.
  Andre meldinger
  11636
  09.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 18.4.2017 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.2.2017, jf. utvinningstillatelse 757 pkt. 4b.
  Andre meldinger