Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
31.03.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  764
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.08.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214943
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7657
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11674
  16.06.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 30.5.2017 at initiell periode for utviningstillatelse 764 forlenges til 7.2.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12205
  22.12.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.12.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13063
  22.05.2018
  Maersk Oil Norway AS og Total E&P Norge AS har fusjonert. Alle eiendeler i Maersk Oil Norge AS er overtatt av Total E&P Norge AS. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 5.3.2018, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13376
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15446
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  15593
  01.09.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 31.8.2020 at utvinningstillatelse 764 anses som bortfalt med virkning fra og med 8.8.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4b. samt brev 22.3.2019
  Andre meldinger