Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.03.2023 - 01:31
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  767
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2020
  NPDID for utvinningstillatelser
  24214996
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7663
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  11646
  24.05.2017
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 27.4.2017 at initiell periode forlenges til 7.2.2023, jf. petroleumsloven § 3-9 første ledd.
  Andre meldinger
  12016
  30.11.2017
  Bayerngas Norge AS har overdratt sin 40% deltakerandel i tillatelsen til INPEX Norge AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 27.11.2017 og virkningsdato 1.1.2017.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13322
  03.12.2018
  Lundin Norway AS har overdratt 10 % andel i tillatelsen til DNO Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.11.2018 og virkningsdato 1.1.2018.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  15264
  17.03.2020
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 13.3.2020 at utvinningstillatelse 767 anses som bortfalt med virkning fra 7.2.2020, jf. utvinningstillatelsens pkt. 4c.
  Andre meldinger