Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
25.09.2023 - 01:36
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  769
  Gyldig fra dato
  07.02.2014
  Gyldig til dato
  07.02.2016
  NPDID for utvinningstillatelser
  24215030
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  7665
  21.02.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  7794
  08.04.2014
  North Energy ASA pansetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 950,000,000, skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.3.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven§ 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7937
  04.07.2014
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Bank AB (publ). Første prioritet pantobligasjon stor NOK 300 000 000, skriver norske kroner tre hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 13.6.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  8706
  21.01.2015
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 31.3.2014 (dok.nr.: 7794) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger datert 14.1.2015.
  Sletting av pant
  9572
  13.05.2015
  Panteobligasjon stor NOK 300 000 000 skriver norske kroner tre hundre millioner 00/100 datert 04.07.2014 (dok. nr. 7937) hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) foreligger 11.05.2015.
  Sletting av pant
  9582
  13.05.2015
  Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). Pantobligasjon stor NOK 700 000 000, skriver norske kroner syv hundre millioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.03.2015 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  10793
  15.04.2016
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 15.4.2016 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 7.2.2016, jf. utvinningstillatelse 769 pkt. 4b.
  Andre meldinger
  11388
  23.12.2016
  Pantobligasjon pålydende NOK 700,000,000 skriver norske kroner syvhundremillioner, hvor Lime Petroleum Norway AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Skandinaviska Enskilda Banken AB datert 30.4.2015 (dok.nr. 9582) er slettet. Samtykke fra panthaver Skandinaviska Enskilda Banken AB foreligger datert 20.12.2016.
  Sletting av pant