Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
30.11.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  055 C
  Gyldig fra dato
  27.06.2003
  Gyldig til dato
  01.03.2031
  NPDID for utvinningstillatelser
  2424830
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  49.30000
  Petoro AS
  33.60000
  TotalEnergies EP Norge AS
  14.70000
  ConocoPhillips Skandinavia AS
  2.40000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2036
  08.07.2003
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2160
  13.10.2003
  ENI Norge AS er innfusjonert i Norsk Agip AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2465
  17.11.2004
  Statoil ASA har overdratt en 0.5922% andel i tillatelsen til Mobil Development Norway A/S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2467
  17.11.2004
  Statoil ASA har overdratt en 0.3024% andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2466
  17.11.2004
  Statoil ASA har overdratt en 4.2336% andel i tillatelsen til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2468
  17.11.2004
  Statoil ASA har overdratt en 4.284% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2464
  17.11.2004
  Statoil ASA har overdratt en 1.26% andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2474
  18.11.2004
  Paladin Resources Norge AS har overdratt sin 3.06% andel i tillatelsen til Statoil ASA..
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2469
  18.11.2004
  Paladin Resources Norge AS har overdratt en 2% andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2471
  18.11.2004
  Paladin Resources Norge AS har overdratt en 6.72% andel i tillatelsen til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2470
  18.11.2004
  Paladin Resources Norge AS har overdratt en 6.8% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2472
  18.11.2004
  Paladin Resources Norge AS har overdratt en 0.94% andel i tillatelsen til Mobil Development Norway A/S.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2473
  18.11.2004
  Paladin Resources Norge AS har overdratt en 0.48% andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2478
  22.11.2004
  Petoro AS har overdratt en 0.6298% andel i tillatelsen til Mobil Development Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2476
  22.11.2004
  Petoro AS har overdratt en 2.0502% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2477
  22.11.2004
  Petoro AS har overdratt en 1.34% andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2479
  22.11.2004
  Petoro AS har overdratt en 0.3216% andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2475
  22.11.2004
  Petoro AS har overdratt en 4.556% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2484
  23.11.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 0.94% andel i tillatelsen til Mobil Development Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2494
  23.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 1.76% andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2501
  23.11.2004
  OER Oil AS har overdratt en 0.4896% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2483
  23.11.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 2% andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2502
  23.11.2004
  OER Oil AS har overdratt sin 0.32% andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2487
  23.11.2004
  Eni Norge AS har overdratt en 2.0196% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2500
  23.11.2004
  OER Oil AS har overdratt en 1.088% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2489
  23.11.2004
  Eni Norge AS har overdratt en 0.6204% andel i tillatelsen til Mobil Development Norway A/S
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2495
  23.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 0.4224% andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2493
  23.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 2.6928% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2496
  23.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 0.8272% andel i tillatelsen til Mobil Development Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2488
  23.11.2004
  Eni Norge AS har overdratt en 1.32% andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2486
  23.11.2004
  Eni Norge AS har overdratt en 4.488% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2481
  23.11.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 0.48% andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2497
  23.11.2004
  OER Oil AS har overdratt en 0.1504% andel i tillatelsen til Mobil Development Norway AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2485
  23.11.2004
  Eni Norge AS har overdratt en 4.4352% andel i tillatelsen til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2482
  23.11.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 3.06% andel i tillatelsen til Statoil ASA.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2498
  23.11.2004
  OER Oil AS har overdratt en 0.0768% andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2499
  23.11.2004
  OER Oil AS har overdratt en 1.0752% andel i tillatelsen til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2492
  23.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 5.9136% andel i tillatelsen til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2480
  23.11.2004
  Norsk Hydro Produksjon AS har overdratt en 6.72% andel i tillatelsen til Petoro AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2491
  23.11.2004
  Esso Exploration and Production Norway AS har overdratt en 5.984% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  2490
  23.11.2004
  Eni Norge AS har overdratt sin 0.3168% andel i tillatelsen til Norske ConocoPhillips AS.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3153
  20.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3288
  07.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  3417
  26.11.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3937
  04.09.2008
  Mobil Development Norway A/S har overdratt sin 4,70% eierandel i tillatelsen til ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med virkning fra 01.01.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4166
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 15,3% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4653
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7057
  16.05.2013
  ExxonMobil Exploration and Production Norway AS har overdratt sin 4,7 % andel i tillatelsen til Total E&P Norge AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 3.12.2012 og virkningsdato 1.1.2012
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12798
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  16070
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger