Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
27.03.2023 - 01:30
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  036 BS
  Gyldig fra dato
  13.10.2003
  Gyldig til dato
  01.01.2024
  NPDID for utvinningstillatelser
  2473189
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  29.44300
  Sval Energi AS
  28.79800
  Petoro AS
  20.00000
  TotalEnergies EP Norge AS
  16.75900
  LOTOS Exploration and Production Norge AS
  5.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  13945
  21.03.2019
  Lotus Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 400 000 000, skriver United States Dollars four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2178
  29.10.2003
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2518
  07.01.2005
  A/S Uglands Rederi har overdratt sin 0.169% andel i tillatelsen til Norsk Hydro Produksjon AS
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  3106
  06.10.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  3130
  17.10.2007
  Norsk Hydro Produksjon AS har overført alle eiendeler (herunder alle selskapets andeler i utvinningstillatelser) til det nystiftede selskapet Norsk Hydro Petroleum AS med virkning fra 21.04.2007.
  Andre meldinger
  3272
  06.11.2007
  Norsk Hydro Petroleum AS har endret navn til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 01.10.2007.
  Andre meldinger
  4038
  16.01.2009
  Marathon Petroleum Norge AS har overdratt sin 23,798 % eierandel i tillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 1.1.2008.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4165
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4627
  04.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  6381
  04.05.2012
  Statoil Petroleum AS overdrar en 10 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Centrica Resources (Norge) AS med virkning fra 30.4.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7510
  08.01.2014
  Centrica Resources Norge AS overdrar en 5 % deltakerandel i tillatelsen til Lotos Exploration and Production Norge AS.Iht. skjøte er gjennomføringsdato 30.12.2013 og virkningsdato 1.1.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7579
  05.02.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 5,000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Polski Spolka Akcyjna. Første prioritet panteobligasjon stor USD 135,000,000, skriver amerikanske dollar etthundreogtrettifemmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 28.1.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant. OED presiserer i brev av 30.1.2014 at departementets samtykke av 28.1.2014 både gjelder en lånefasilitet fra Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Ackcyjna og i forhold til en garantifasilitet som skal gis ifm sikkerhetsavtalen inngått med Centrica vedrørende Lotos fjerningsansvar under de pantsatte utvinningstillatelser.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7850
  26.05.2014
  Lotos Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 5,000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Bank Oszczednosci Polski Spolka Akcyjna. Delt første prioritet panteobligasjon stor USD 5,000,000, skriver amerikanske dollar femmillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 11.4.2014 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Det nye pant skal være sidestilt med første pant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12231
  02.01.2018
  Centrica Resources (Norge) AS har endret navn til Spirit Energy Norge AS fra 22.12.2017
  Andre meldinger
  12766
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018
  Andre meldinger
  13359
  05.12.2018
  Spirit Energy Norge AS har overdratt sin 28.7980 % deltakerandel i tillatelsen til Spirit Energy Norway AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 4.12.2018 og virkningsdato 1.1.2018
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  13945
  21.03.2019
  Lotus Exploration and Production Norge AS pantsetter sin 5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for BNP Paribas. Pantobligasjon stor USD 400 000 000, skriver United States Dollars four hundred million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.1.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14763
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 135. 000 000 skriver United States Dollars one hundred and thirty five millionfive million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter en 5.000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 5.2.2014 (dok.nr.: 7579) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant
  14762
  04.12.2019
  Pantobligasjon pålydende USD 5. 000 000 skriver United States Dollars five million, hvor LOTOS Exploration and Production Norge AS pansetter en 5.000 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna datert 26.5.2014 (dok.nr.: 7850) er slettet. Samtykke fra panthaver Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna foreligger i brev datert 4.4.2019 og i brev datert 27.11.2019
  Sletting av pant
  16064
  14.07.2021
  Total E&P Norge AS har endret navn til TotalEnergies EP Norge AS fra 18.6.2021
  Andre meldinger
  16843
  31.05.2022
  Spirit Energy Norway AS har overdratt sin 28,798 % andel i tillatelsen til Sval Energi AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 31.5.2022 og virkningsdato 1.1.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17470
  20.12.2022
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 20.12.2022 at utvinningstillatelsen forlenges til 1.1.2024, jf. petroleumsloven § 3-9 femte ledd.
  Forlengelse av gyldighetsperiode