Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  299
  Gyldig fra dato
  12.12.2003
  Gyldig til dato
  31.12.2014
  NPDID for utvinningstillatelser
  2490320
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  6754
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pant obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  7218
  21.08.2013
  Reduksjon av pantsettelse første prioritet dok 6754 registrert 20.12.2012 i North Energy ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen 299 fra 20 % til 10 %. Panthver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 15.8.2013.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2245
  08.01.2004
  Tillatelsen er innført i Peroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2897
  12.10.2006
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS med virkning fra 06.09.2006
  Andre meldinger
  6086
  17.01.2012
  Talisman Energy Norge AS overdrar en 28,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Agora Oil & Gas AS med virkning fra 1.1.2011.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6460
  21.05.2012
  Agora Oil & Gas AS pantsetter sin 28,5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) as agent for a syndicate of banks. Første prioritet panteobligasjon pålydende NOK 500,000,000, skriver norske kroner femhundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 27.1.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6583
  02.10.2012
  DONG E&P Norge AS overdrar en 20% deltakerandel i utvinningstillatelsen til North Energy ASA med virkning fra 28.9.2012.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  6707
  14.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pante obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 16.102012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  6742
  20.12.2012
  Pantobligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner, hvor North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA datert 14.12.2012 (dok. nr.: 6707) er slettet. Samtykke fra panthaver DNB Bank ASA foreligger i brev datert 19.12.2012.
  Sletting av pant
  6754
  20.12.2012
  North Energy ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DNB Bank ASA. Første prioritet pant obligasjon pålydende NOK 950,000,000 skriver norske kroner nihundreogfemtimillioner. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 17.12.2012 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7032
  29.04.2013
  Agora Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Capricorn Norge AS fra 20.04.2013
  Andre meldinger
  7094
  11.06.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 31.5.2013 at utvinningstillatelsen forlenges til 31.12.2013, jf. petroleumsloven § 3-9 og utvinningstillatelsen punkt 1c
  Andre meldinger
  7219
  21.08.2013
  North Energy ASA har overdratt en 10 % andel i tillatelsen til Spike Exploration Holding AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 11.7.2013 og virkningsdato 31.7.2013
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  7218
  21.08.2013
  Reduksjon av pantsettelse første prioritet dok 6754 registrert 20.12.2012 i North Energy ASA sin deltakerandel i utvinningstillatelsen 299 fra 20 % til 10 %. Panthver DNB Bank ASA samtykker til reduksjon fra 20 % til 10 % i brev datert 15.8.2013.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  7569
  03.02.2014
  Pantobligasjon pålydende NOK 500,000,000 skriver norske kroner femhundremillioner, hvor Capricorn Norge AS pantsetter sin 28.5 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Merchant Banking Skandinaviska Einskilda Banken AB datert 3.7.2013 (dok.nr.: ) er slettet. Samtykke fra panthaver SEB foreligger i brev datert 31.1.2014.
  Sletting av pant
  8671
  12.01.2015
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 09.01.2015 at utvinningstillatelsen anses som oppgitt fra 31.12.2014, jf. petroleumsloven § 3-15 2. pkt.
  Andre meldinger