Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
29.09.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  301
  Gyldig fra dato
  12.12.2003
  Gyldig til dato
  15.05.2013
  NPDID for utvinningstillatelser
  2490380
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  5681
  11.02.2011
  Skeie Energy AS pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 400,000,000, skriver norske kroner firehundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2247
  08.01.2004
  Tillatelsen er innført i Peroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  2899
  12.10.2006
  DONG Norge AS har endret navn til DONG E&P Norge AS.
  Andre meldinger
  3675
  18.02.2008
  Olje- og energidepartement har i brev den 17.08.2006 godkjent forlengelsen av tillatelsen til 12.12.2008.
  Andre meldinger
  3863
  02.07.2008
  Talisman Energy Norge AS har overdratt en 20% andel i tillatelsen til Skeie Energy AS med virkning fra 01.01.2008.
  Andre meldinger
  3862
  02.07.2008
  DONG E&P Norge AS har overdratt en 15% andel i tillatelsen til Skeie Energy AS med virkning fra 01.01.2008.
  Andre meldinger
  4463
  06.07.2009
  DONG E&P Norge AS har overdratt sin 25% deltakerandel i tillatelsen til Skeie Energy AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4511
  15.07.2009
  Skeie Energy AS pantsetter en 35% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Sletting av pant
  4553
  02.09.2009
  Skeie Energy AS pantsetter sin 60% deltakerandel i tillatelsen til fordel for DnB NOR Bank ASA. Førsteprioritet pantobligasjon stor NOK 800,000,000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterlige pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  4551
  02.09.2009
  Olje- og energidepartement har i brev av 2.6.2009 godkjent forlengelsen av den initielle periode til 12.12.2011 jf petroleumsloven § 3-9.
  Andre meldinger
  4552
  02.09.2009
  Pantsettelse "Dok nr 4511" er slettet på grunn av ny pantsettelse i tillatelsen.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4902
  16.11.2009
  Talisman Energy Norge AS overdrar sin 40 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Lundin Norway AS med virkning fra 1.1.2009.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5568
  22.12.2010
  Skeie Energy AS overdrar sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til Skeie Oil & Gas AS med virkning fra 15.12.2010.
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  5567
  22.12.2010
  Dok.nr 4553 registrert 2.9.2009 er i henhold til samtykke fra panthaver DnB NOR Bank ASA datert 17.12.2010, overdratt til Skeie Oil & Gas AS.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5613
  25.01.2011
  Skeie Oil & Gas AS har endret foretaksnavn til Skeie Energy AS med virkning fra 3.1.2011.
  Andre meldinger
  5681
  11.02.2011
  Skeie Energy AS pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for DnB Nor Bank ASA. Første prioritet panteobligasjon stor NOK 400,000,000, skriver norske kroner firehundre millioner 00/100. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.12.2010 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  5680
  11.02.2011
  Dok. nr. 5567 er slettet som følge av sletting av dok. nr. 4553.
  Sletting av pant
  5679
  11.02.2011
  Pantobligasjon stor NOK 800 000 000 skriver norske kroner åttehundremillioner 00/100 datert 2.9.2009 (dok. nr. 4553) hvor Skeie Energy AS pantsetter sin 60 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til DnB NOR Bank ASA er slettet. Samtykke fra panthaver datert 10.2.2011 foreligger.
  Sletting av pant
  7062
  28.05.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 2.5.2013 at utvinningstillatelsen anses som bortfalt fra 15.5.2013, jf. petroleumsloven § 10-18 annet ledd
  Andre meldinger