Factpages Norwegian petroleum directorate
Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
05.12.2023 - 01:35
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: PDF icon PDF
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  303
  Gyldig fra dato
  12.12.2003
  Gyldig til dato
  31.12.2032
  NPDID for utvinningstillatelser
  2490467
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Equinor Energy AS
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Equinor Energy AS
  100.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Ingen heftelser registert.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  2249
  08.01.2004
  Tillatelsen er innført i Peroleumsregisteret.
  Ny tillatelse
  3532
  28.12.2007
  Statoil ASA har endret navn til StatoilHydro ASA med virkning fra 01.10.2007
  Andre meldinger
  4136
  17.02.2009
  StatoilHydro ASA har overdratt sin 100% deltakerandel i tillatelsen til StatoilHydro Petroleum AS med virkning fra 1.1.2009
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  4840
  12.11.2009
  StatoilHydro Petroleum AS har endret navn til Statoil Petroleum AS med virkning fra 2.11.2009.
  Andre meldinger
  7359
  09.10.2013
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 3.10.2013 at utvinningstillatelsen er forlenget til 31.12.2032, jf.petroleumsloven § 3-9 femte ledd for den delen av utvinningstillatelsen som omfattet av godkjent PUD for Gina Krog feltet samt områdene MCHenry, Fanten og Rampen på nærmere vilkår som fremgår av OEDs brev 3.10.2013.
  Andre meldinger
  12935
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger