Factpages Norwegian petroleum directorate
NPD          Norsk
31.03.2023 - 01:33
Time of last synchronization with NPD's internal systems
Export: 
 • General information (in Norwegian only)

  General information (in Norwegian only)
  Tillatelse
  338 BS
  Gyldig fra dato
  17.09.2014
  Gyldig til dato
  17.12.2029
  NPDID for utvinningstillatelser
  25294597
 • Operatorship – current (in Norwegian only)

  Operatorship – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Aker BP ASA
 • Owner – current (in Norwegian only)

  Owner – current (in Norwegian only)
  Selskap
  Andel [%]
  Aker BP ASA
  50.00000
  OKEA ASA
  35.00000
  Equinor Energy AS
  15.00000
 • Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)

  Mortgages from the Petroleum register – current (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  14847
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  17477
  23.12.2022
  OKEA ASA pantsetter en 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 3.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
 • Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)

  Notifications from the Petroleum register – full history (in Norwegian only)
  Dokument nummer
  Registreringsdato
  Utdrag av dokument
  Type
  8272
  29.10.2014
  Tillatelsen er innført i Petroleumsregisteret
  Ny tillatelse
  8494
  12.12.2014
  Olje- og energidepartementet bekrefter i brev datert 10.12.2014 att forlengelsesperioden for utvinningstillatelse 338 BS har varighet frem til 17.12.2029, jf. utvinningstilatelse 338 BS pkt. 3,jf, utvinningstillatelse 338 ptk. 1 litra c jf. pkt. 4.
  Andre meldinger
  11078
  11.07.2016
  OMV Norge AS har overdratt sin 20 % deltakerandel i tillatelsen til OKEA AS. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 8.7.2016 og virkningsdato 1.1.2016
  Endring i tillatelse (beholdes av historiske grunner)
  12012
  29.11.2017
  Okea AS pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000, skiver United States dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 7.11.2017 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  12954
  16.05.2018
  Statoil Petroleum AS har endret navn til Equinor Energy AS fra 16.5.2018.
  Andre meldinger
  13244
  16.11.2018
  Okea AS pantsetter (tilleggspant) sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Panteobligasjon stor USD 250 000 000, skriver United States Dollars two hundred and fifty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 26.10.2018 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  14305
  05.08.2019
  OKEA AS har endret foretaksnavn til OKEA ASA fra 16.5.2019
  Andre meldinger
  14683
  19.11.2019
  Med virkning fra fusjonstidspunktet 13.1.2019 har Winterhall Norge AS skiftet navn til Wintershall Dea Norge AS.
  Andre meldinger
  14847
  13.12.2019
  Okea ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS stor USD 180 000 000, skriver United States Dollars one hundred and eighty million. Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver. Olje- og energidepartementet har i brev av 9.12.2019 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  15164
  06.01.2020
  Panteobligasjon pålydende USD 180.000.000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million, hvor Okea ASA pantsetter sin 20 % deltakerandel i utvinningstillatelsen til fordelfor Nordic Trustee AS datert 29.11.2017 (dok.nr.: 12012) er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger i brev datert 2.1.2020.
  Sletting av pant
  15410
  14.04.2020
  Lundin Norway AS har endret navn til Lundin Energy Norway AS fra 1.4.2020.
  Andre meldinger
  17041
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring operatør
  17040
  08.07.2022
  Lundin Energy Norway AS har, i henhold til generalforsamlingsvedtak, endret foretaksnavn til ABP Norway AS
  Navnendring rettighetshaver
  17201
  15.09.2022
  Pantobligasjon med dokumentnummer 13244 er slettet. Samtykke fra panthaver Nordic Trustee AS foreligger datert 13.9.2022.
  Sletting av pant
  17310
  01.11.2022
  Wintershall Dea Norge AS har overdratt sin 15.000 % andel i tillatelsen til OKEA ASA. Iht. skjøte er gjennomføringsdato 01.11.2022 og virkningsdato 01.01.2022
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17477
  23.12.2022
  OKEA ASA pantsetter en 15 % deltakerandel i tillatelsen til fordel for Nordic Trustee AS. Pantobligasjon stor USD 180 000 000 skriver United States Dollars one hundred and eighty million.Pantsetter har ikke rett til å overdra eller foreta ytterligere pantsettelser av pantsatte objekt uten skriftlig samtykke fra panthaver.Olje- og energidepartementet har i brev av 3.11.2022 gitt samtykke i medhold av petroleumsloven § 6-2 første ledd. Pantsettelsen utgjør et såkalt krysspant.
  Pantsettelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17503
  10.01.2023
  ABP Norway AS og Aker BP ASA har fusjonert. Alle eierandeler i ABP Norway AS er overtatt av Aker BP ASA. Olje- og energidepartementet har samtykket til fusjonen i brev datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 10-12.
  Overdragelse av tillatelse eller andel i tillatelse
  17585
  11.01.2023
  Operatørskapet er overført fra ABP Norway AS til Aker BP ASA, i henhold til vedtaksbrev fra OED datert 22.3.2022, jf. petroleumsloven § 3-7 andre ledd.
  Operatørskifte